New type portable concrete storage 500 ton horizontal cement silo